Home Ön itt van:

Elérhetőségeink

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

Közhasznúsági jelentés Az Európai Utas Alapítvány 2011. évi tevékenységéről

Általános rész

Az Európai Utas Alapítvány 1990. július 11-én 397. sorszám alatt nyilvántartásba vett, majd 1998. január 1-jétől a 12. Pk62 703/12. végzés alapján kiemelten közhasznúvá minősített alapítvány.

Az Alapítvány működésének célja:

- Európa - és benne Közép-Európa - sajátos történelmi hagyományainak és kultúrájának megőrzése és fejlesztése,
- kulturális és tudományos közvetítés a közép-európai régió országai, a térség nemzetei és nemzeti kisebbségei között,
- a fenti célok megvalósítása érdekében egy Magyarországon szerkesztett többnyelvű nemzetközi folyóirat létrehozása,
- előadások, találkozók, konzultációk szervezése történeti, művészeti, politológiai, környezetvédelmi, stb. témákban,
- a kuratórium döntése alapján egyéni és csoportos kutatások megindítása és támogatása az alapítói célt szolgáló témákban.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §. (1) bekezdése szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a kuratóriumi gyűlés hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentést a törvény által előírt alábbi tartalommal terjesztettük a kuratóriumi gyűlés elé:
1. Számviteli beszámoló
2. A költségvetési támogatás felhasználása
3. Az Alapítvány vagyonának alakulása, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány 2011-ben kettős könyvvitelt vezet, s a 219/1998/XII.30. kormányrendelet szerint közhasznúsági jelentést készít.
A mérleg fontosabb tételei (adatok e Ft-ban)

ESZKÖZÖK
A. Befektetett eszközök 13 279
B. Forgóeszköz 1 077
C. Aktív időbeli elhatárolások 1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 14 357
FORRÁSOK
D. Saját tőke -1 720
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 3 816
G. Passzív időbeli elhatárolások 12 261
FORRÁSOK ÖSSZESEN 14 357Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYLEVEZETÉS 2011. év

Sorszám A tétel megnevezése 2011.12.31.
A Összes közhasznúsági tevékenység bevétele 3 490
A1 A1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 490
a. alapítótól 1 025
b. központi költségvetésből 0
c. helyi önkormányzattól 0
d. egyéb 2 465
A2 A2 Pályázati úton elnyert támogatás 17 350
A3 A3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
A4 A4 Tagdíjból származó bevétel 0
A5 A5 Egyéb bevétel 0
B B Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C C Összes bevétel 20 840
D D Közhasznú tevékenység bevétele 20 840
D1 D1 Anyagjellegű ráfordítások 21 506
D2 D2 Személyi jellegű ráfordítások 3 176
D3 D3 Értékcsökkenési leírás 11
D4 D4 Egyéb ráfordítások 0
D5 D5 Pénzügyi műveletek 22
D6 D6 Rendkívüli ráfordítások 0
E E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F Összes ráfordítás 24 693
G Adózás előtti eredmény -3 831
H Adófizetési kötelezettség 0
I Tárgyévi vállalkozási eredmény 0
J Tárgyévi közhasznú eredmény -3 831
2. A költségvetési támogatás felhasználása
A központi költségvetésből a 2011-es évben 1.025 EFt támogatásban részesültünk.

A támogató szervezet neve Cél Összeg
Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium 2010/11. 1.024.760 Ft


3. A Szervezet vagyonának alakulása, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása

Befektetett eszközök 13 279 EFt
Forgóeszközök 1 077 EFt
Összes eszköz
Kötelezettségek 3 816 EFt
Saját tőke -1 720 EFt

4. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
Alapítványunk ebbe a körbe tartozó juttatásokat nem nyújtott és nem számolt el.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások
Alapítványunk részére 2011 folyamán költségvetési szervektől projektfinanszírozási pályázaton elnyert támogatás:

Pályáztató szervezet neve Cél Összeg
Külügyminisztérium EU-elnökség, Krakkó arcai 3.400 eFt
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011.évi programok megvalósítására 2.000 eFt
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2011.évi programfinanszírozás 7.000 eFt

Pályázati úton elnyert támogatás:

Nemzeti Civil Alapprogram Működési költségek támogatása 1.500 eFt
Nemzeti Civil Alapprogram Duna-völgyi konferencia támogatása 1.350 eFt
Nemzeti Kulturális Alap Változatok a Dunára c. konferencia megszervezésére 2.500 eFt

6. A vezető tisztségviselők juttatásai
Az alapítvány vezető tisztségviselői 2011-ben semmiféle juttatásban nem részesültek.

7. A 2011. évi tevékenységről szóló beszámoló

Az Európai Utas Alapítványt 1990-ben hozták létre. Az alapítvány célja Európa és benne Közép-Európa sajátos történelmi hagyományainak és kultúrájának megőrzése és fejlesztése; kulturális és tudományos közvetítés a kelet-európai régió országai, a térség nemzetei és kisebbségei között. Fontos célunk az európaiság eszméinek érvényre juttatása, és e célból előadások, találkozók, konzultációk szervezése.
Az alapítvány, amely működteti a Közép-európai Kulturális Intézetet, 2011-ben is folytatta a korábbi gyakorlatát. A kultúra különböző területein közvetített a magyar és az európai kultúra között. Az általa megszervezett rendezvények, találkozók egy hosszú-távú stratégiai, nemzetközi együttműködést valósítanak meg az Európai Unió keretein belül. A magyar kultúrafogyasztók számára elhozza Európa kulturális értékeit, hagyományait és a magyar kulturális eredményeket közvetíti a külföldi partnereknek. 2011. évi tevékenységei körében a hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos szimpóziumok, nagyszabású és kisebb volumenű kiállítások, irodalmi estek, könyvbemutatók, vitaestek, uniós ismeretterjesztő estek, népzenei koncertek, színházi esték egyaránt megtalálhatóak voltak. 2011. évi fontosabb rendezvényeink:

A KÖZÉP-EURÓPAI KULTURÁLIS INTÉZET 2011-ES PROGRAMJA:

2011.01.11. 17:00
Szathmári Pap Károly - festő, fotográfus, ankét

2011.01.27. 17:00
Húsz éves az Európai Utas, tíz éves a Közép-európai Kulturális Intézet ¬– elemzés, emlékezés, beszélgetés

2011.02.10. 17:00
Simon Attila: A szlovákiai magyarok 1938-ban c. könyvének bemutatója

2011.02.20. 17:00
Bukarest, Kolozsvár Konferencia

2011.02.24. 17:00
Történelem, politika, kultúra -Az MTA Kisebbségkutató Intézetének legújabb kiadványainak bemutatója

2011.03.17. 18:00
Jó estét kívánok, Bereményi Géza vagyok… Életének bemutatása

2011.03.23. 17:00
Kerekasztal-beszélgetés a lengyel-magyar kapcsolatokról

2011.04.28. 16:30
„150 éves az egységes olasz állam” -Csorba Lászlóval – Garibaldi c. könyvének új kiadásáról beszélgetés

2011.05.26. 14:00 – 2011.05.27. 14:00
A Duna összeköt - kulturális együttműködés lehetőségei a Duna Stratégiában, nemzetközi konferencia

2011.06.21. -2011. 07.08.
Krakkó arcai – kiállítás

2011.07.28. 10:00 - 17:00
Közép-európai Kulturális Intézet Konferencia

2011.09.06. 17:00
Az MTA Kisebbségkutató Intézetének legújabb kiadványainak bemutatója

2011.10.26. 17:00
Könyvbemutató- A magyar-szlovák történelemről

2011.10.28. 13:30
Tájékoztatás a V4-ek kultúrát támogató törekvéseiről és lehetőségeiről- előadás

2011.11.02. 17:00
Párizsra nézve, Párizsból nézve - Beszélgetés A. Szabó Magdával párizsi éveiről és az új kötetéről

2011.11.09. 17:00
Czesław Miłosz jelentősége és időszerűsége- Beszélgetés a száz éve született lengyel íróról

2011.11.16. 17:00 - 2011.11.30.
JELENLÉT Két kiállítás Temesvárról

2011.11.30. 17:00
Beszélgetés Szathmári Pap Károly munkásságáról, Murádin Jenő művészettörténész előadása

2011.12.05 – 2011.12.23.
Ivo Andrić kiállítás

2011. 12.08. 17:00
Szekfű Gyula és Hóman Bálint, könyvbemutatók

Külföldi kiállításaink:

2011.02.21. 17:00 Szabadkai Városi Könyvtár
Szerbia Kiállítás-megnyitó, Csáth Géza rajzok- kiállításunk Szabadkán a Szabadkai Városi Könyvtárban

2011.05.08. Strasbourgban, az Európai Parlament
Hidak - Korok - Budapest- vándorkiállítás

2011.05.19. Vukováron, a Duna Napon
Hidak- Korok-Budapest- vándorkiállítás

2011.09.09. Párkány, Vadas Termálfürdő aulája
Krakkó arcai kiállítás

2011.09.24. Csíkszereda
Hidak - Korok – Budapest- vándorkiállítás

2011.11.10. Brüsszel, Magyar Ház
Hidak - Korok – Budapest- vándorkiállításBudapest, 2012. április 20.
 
 

Közhasznúsági jelentés Az Európai Utas Alapítvány 2010. évi tevékenységéről

Általános rész

Az Európai Utas Alapítvány 1990. július 11-én 397. sorszám alatt nyilvántartásba vett, majd 1998. január 1-jétől a 12. Pk62 703/12. végzés alapján kiemelten közhasznúvá minősített alapítvány.

Az Alapítvány működésének célja:

- Európa - és benne Közép-Európa - sajátos történelmi hagyományainak és kultúrájának megőrzése és fejlesztése,
- kulturális és tudományos közvetítés a közép-európai régió országai, a térség nemzetei és nemzeti kisebbségei között,
- a fenti célok megvalósítása érdekében egy Magyarországon szerkesztett többnyelvű nemzetközi folyóirat létrehozása,
- előadások, találkozók, konzultációk szervezése történeti, művészeti, politológiai, környezetvédelmi, stb. témákban,
- a kuratórium döntése alapján egyéni és csoportos kutatások megindítása és támogatása az alapítói célt szolgáló témákban.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §. (1) bekezdése szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentést a törvény által előírt alábbi tartalommal terjesztettük a Közgyűlés elé:

1. Számviteli beszámoló
2. A költségvetési támogatás felhasználása
3. Az Egyesület vagyonának alakulása, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány 2010-ben kettős könyvvitelt vezet, s a 219/1998/XII.30. kormányrendelet szerint közhasznúsági jelentést készít.
A mérleg fontosabb tételei (adatok e Ft-ban)

ESZKÖZÖK
A. Befektetett eszközök 13 580
B. Forgóeszköz 3 126
C. Aktív időbeli elhatárolások 570
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 17 276
FORRÁSOK
D. Saját tőke -2 111
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 537
G. Passzív időbeli elhatárolások 14 628
FORRÁSOK ÖSSZESEN 17 276Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYLEVEZETÉS 2010. év

Sorszám A tétel megnevezése 2010.12.31.
A Összes közhasznúsági tevékenység bevétele 22 564
A1 A1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 22 515
a. alapítótól 18 147
b. központi költségvetésből 0
c. helyi önkormányzattól 250
d. egyéb 4 118
A2 A2 Pályázati úton elnyert támogatás 4 368
A3 A3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 49
A4 A4 Tagdíjból származó bevétel 0
A5 A5 Egyéb bevétel 187
B B Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C C Összes bevétel 22 564
D D Közhasznú tevékenység bevétele 22 564
D1 D1 Anyagjellegű ráfordítások 20 526
D2 D2 Személyi jellegű ráfordítások 3 829
D3 D3 Értékcsökkenési leírás 64
D4 D4 Egyéb ráfordítások 0
D5 D5 Pénzügyi műveletek 0
D6 D6 Rendkívüli ráfordítások 0
E E Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F Összes ráfordítás 24 419
G Adózás előtti eredmény -1 668
H Adófizetési kötelezettség 0
I Tárgyévi vállalkozási eredmény 0
J Tárgyévi közhasznú eredmény -1 668
2. A költségvetési támogatás felhasználása
A központi költségvetésből a 2010-es évben 13.975 EFt támogatásban részesültünk.

A támogató szervezet neve Cél Összeg
Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium 2010. 13.975.292 Ft


3. A Szervezet vagyonának alakulása, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatása

Befektetett eszközök 13 580 EFt
Forgóeszközök 3 126 EFt
Összes eszköz
Kötelezettségek 537 EFt
Saját tőke 2 111 EFt

4. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
Alapítványunk ebbe a körbe tartozó juttatásokat nem nyújtott és nem számolt el.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások
Alapítványunk részére 2011 folyamán költségvetési szervektől projektfinanszírozási pályázaton elnyert támogatás:

Pályáztató szervezet neve Cél Összeg
Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010.évi programok megvalósítására 13.975 eFt
Nyíregyháza önkormányzati támogatás 2010.évi rendezvényre 250 eFt

Pályázati úton elnyert támogatás:

Nemzeti Civil Alapprogram működési támogatása 1.258 eFt
Nemzeti Kulturális Alap Dunavölgy konferencia megszervezésére 525 eFt

6. A vezető tisztségviselők juttatásai

Az alapítvány vezető tisztségviselői 2010-ben semmiféle juttatásban nem részesültek.

7. A 2011. évi tevékenységről szóló beszámoló

Az Európai Utas Alapítványt 1990-ben hozták létre. Az alapítvány célja Európa és benne Közép-Európa sajátos történelmi hagyományainak és kultúrájának megőrzése és fejlesztése; kulturális és tudományos közvetítés a kelet-európai régió országai, a térség nemzetei és kisebbségei között. Fontos célunk az európaiság eszméinek érvényre juttatása, és e célból előadások, találkozók, konzultációk szervezése.
Az alapítvány, amely a Közép-európai Kulturális Intézetet működteti, 2010-ben is korábbi gyakorlatához hűen folytatta tevékenységét. A kölcsönösség értelmében a kultúra különböző területein közvetített a magyar és a közép- európai kultúra között. Tevékenységét elősegíti a találkozások dokumentálása a különféle, a történelmi helyzetből adódó regionális értékek számbavétele, felmutatása, összegzése.
A Közép-európai Kulturális Intézet 2010. évi tevékenységei körében szerepelnek hazai és nemzetközi tudományos szimpóziumok, nagyobb volumenű kiállítások – itt különösen szlovák partnereinkkel rendezett multimédiás, interaktív tárlatunk, a Danubius Fluvius érdemel kiemelt figyelmet, irodalmi estek, könyvbemutatók és vitaestek.

2010. évi fontosabb rendezvényeink

Kiállítások

Egy forradalom emlékezete- Temesvár, 1989
(jan. 18–22.) A temesvári ALTAR 1989 Egyesület, és a Román Képzőművészek Szövetsége temesvári tagozatának közös fotó- és képzőművészeti kiállítása.

Kép-folyam: a Duna – Danubius Fluvius
(febr. 11 – márc. 22.) A Duna Képfolyam kiállítás Magyarország valamint Közép-Európa és a Duna viszonyának újragondolására késztette a látogatót. Célja, hogy az interaktív és patchwork-szerű megoldásokkal arra az elfeledett közhelyre emlékeztesse a látogatóit és az utcán elhaladókat, hogy a Duna élő és élhető víz, folyam. A Duna élő folyóként értelmeződött, és képfolyamként jelent. Sokszínű, soknyelvű és változatos.
Az első képfolyam kiállítás a Szlovák Nemzeti Múzeum, a Pozsonyi Városi Múzeum, a Kárpáti Németek Múzeuma, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a komáromi Dunamente Múzeum, az esztergomi Duna Múzeum, a váci Tragor Ignác Múzeum, a szentendrei Ferenczy István Múzeum, a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésével (valamint a Magyar Nemzeti Filmarchívum, a Magyar Televízió archívuma, a Szlovák Nemzeti Filmintézet és a prágai Cseh Nemzeti Filmarchívum mozgóképes anyagaival) jött létre.

Kassai anzix. Címerek, épületek, kirándulóhelyek
(ápr. 8–30.)
várostörténeti kiállítás

Nyíregyháza, Beregszász bemutatkozik
(máj. 5– 28.)
várostörténeti kiállítás

Budapest - New York - Bonn - Budapest
(jún. 3 – jún. 28.)
Bednay Éva (Eve B'ay) életmű-kiállítása valamint az életművet ismertető monográfia bemutatója

Csáth Géza, Rajzok, Szabadka
(nov. 16–dec. 8.)
kiállítás Csáth Földesen vezetett naplójának rajzaiból & rendezvénysorozat


Filmvetítések, beszélgetések, előadások, könyvbemutatók

Emlékidéző a temesvári események résztvevőivel
(jan. 7.)
Az est résztvevői felidézték a húsz évvel ezelőtt történt temesvári eseményeket. Résztvevők:
Brindusa Armanca a Román Kulturális Intézet igazgatója, Bartha Csaba a Román Kulturális Intézhet igazgató-helyettese, Beke Mihály történész és Borsi-Kálmán Béla történész.

Temesvár, 1989, és ami utána következett...
(jan. 21.)
ankét

A Szovjetuniótól Oroszországig
(febr. 3.)
Az előadás a „Kelet-Közép-Európa átalakulása, az átmenet dilemmái” című előadássorozat első rendezvénye volt. Az est előadója: Sz. Bíró Zoltán történész.

A változás az Egyesült Államok felől nézve
(febr. 11.)
Az előadás a „Kelet-Közép-Európa átalakulása, az átmenet dilemmái” című előadássorozat második rendezvénye volt. Az est előadója: Borhi László történész.

Bécs, kultúra, kisebbség, politika
(márc. 18.)
A Bécsben élő Deák Ernő történésszel Módos Péter beszélgetett.

Nemzeti kulturális stratégiák az elmúlt 100 évben – Előadás a Kodolányi Főiskola hallgatóinak
(márc. 22.)
(előadás)

Bécs magyar történeti emlékei. Kultúrák találkozása
(márc. 29.)
előadás

Temesváron kezdődött… Az 1989/90-es romániai átalakulásról
(április 13.)
A Kultúrák találkozása című sorozat harmadik rendezvényén Mandics György íróval került sor beszélgetésre.

Egy művésztelep hagyománya és jelene. Nagybánya egykor és ma
(április 15.) ankét

Zenta szerepe a magyar történelemben és kultúrában. Vetített képes előadás és ankét
(ápr. 27.)
A Kultúrák találkozása című rendezvénysorozat negyedik rendezvényén Maruzsa Zoltán beszélgetett Hajnal Jenő nyelvész-könyvtárossal, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
(VMMI) igazgatójával; Pejin Attila történész-muzeológussal, a zentai Városi Múzeum vezetőjével; Balázs-Arth Valéria művelődéstörténész-lexikográfussal és Gondi Martinával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársával.

Katyń - emlékezés és elemzés
(máj. 17.)
A múltról, a közelmúltól és a jövőről beszélgettek meghívott előadóink.

Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk társadalomban”
(jún. 23.)
A kötetet bemutatta Gergely András történész, egyetemi tanár.


Dunaszerdahelyi és csallóközi értelmiségiek bemutatkozása
(szept. 15.)
Beszélgetés a Szlovákiai Magyar Írótársaság tagjaival.

Ablonczy Balázs: Trianon-legendák
(szept. 22.)
A szerzővel Bárdi Nándor történész, kisebbségkutató és Zeidler Miklós történész beszélgettek. A könyvbemutató moderátora Ujváry Gábor történész volt.

A XIX. cividalei Mittelfest
(szept. 29.)
Beszélgetés arról, mit mutatott meg magából Közép-Európa a két évtized alatt.

Beke Mihály András: Hunok Európában
(okt. 16.)
Könyvbemutató Ankét a könyvről és a magyar kulturális diplomácia lehetőségeiről.

Mérgek litániája - Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása
(dec. 7.)
A Csáth-kiállítás kísérő rendezvénye

Kosztolányi, Szabadka – rendhagyó irodalomóra Hegedűs D. Gézával és színészosztályával
(dec. 7.)
A Csáth-kiállítás kísérő rendezvénye

Székely András Bertalan: Közép-európai szőttes – könyvbemutató
(dec. 17.)


Budapest, 2011. április
 
 

Közhasznúsági jelentés 2009

 
A Közép-európai Kulturális Intézet 2009. évi közhasznúsági jelentését a lenti linkre kattintva tekintheti meg.
 
Mérleg 2009

Közhaasznúsági jelentés 2010

A 2010. év közhasznúsági jelentését az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
 
 
Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2011

A 2011. évi közhasznúsági jelentés mérlegét az alábbi linken lehet megtekinteni.
 
 
Mérleg 2011

Közhasznúsági jelentés 2012

A 2012. évi közhasznúsági jelentést és mérleget az alábbi linken lehet megtekinteni:
 
 
Mérleg 2012
Közhasznúsági jelentés 2012

Bemutatkozás

Tevékenységeink

...

Az európai együttműködés folyóirata. Kattintson ide!

Top

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.