Az európai együttműködés folyóirata
71-72. szám
2008/2-3.

Megjelenik negyedévenkéntHa a cikkek nem jelennek meg a fenti ábrára kattintva letöltheti a szükséges programot.


A szerkesztőbizottság elnöke:
Pomogáts Béla

Főszerkesztő:
Módos Péter

Tervezőszerkesztő:
Vásárhelyi Zsolt

Számunk szerkesztésében részt vett:
Komlóssy Ágnes
Szilágyi N. Zsuzsa

A szerkesztőség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út 49.
Telefon/fax:
266-1267, 326-0109

e-mail: europaiutas@europaiutas.hu

Kiadja: Az Európai Utas Alapítvány
Felelős kiadó:
Az Európai Utas Alapítvány kuratóriuma
Terjeszti a HELP, a Lapker Rt.,
a kiadó és alternatív terjesztők.

Előfizethető a szerkesztőségben, a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben, az Üzleti és Logisztikai központnál
(ÜLK, 1946 Budapest VII., Vörösmarty u. 16-18.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a
HELIR 11991102-02102799 pénzforgalmi jelzőszámára

Egy szám ára: 590 Ft
Előfizetési díj egy évre: 1860 Ft
Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H-1014 Budapest,
Szentháromság tér 6.
e-mail:

batthyany@kultur-press.hu

 


Web hosting and design

 
Hungarian Human Rights Foundation
New York, NY, USA

IMS BT. - Budapest

Internetes megjelenésért felelős:
Kott Ferenc

Copyright (c) 1999-2008 Európai Utas

 

Tartalom


OSZTRÁKOK ÉS MAGYAROK

Kufsteintől Felsőpulyáig - Feljegyzések 2008 őszéről

Minden út a magyar kultúrához vezet - A Bécsi Európa Klub a KeKI-ben

Újra Felsőpulyán

Lázár Ervin: Kufstein

Nemeskürty István: Felix Austria

Deák Ernő: A "területenkívüliség" mint létforma

Kirándulás Eisenstadtba
A 2. közép-európai kortárs képzőművészeti kiállítás

Glatz Ferenc: Az osztrákok képe a magyarság körében


INTEGRÁCIÓ ÉS IDENTITÁS

Változó értékek, csökkenő nemzettudat
Beszélgetés Gereben Ferenccel

Kettős vagy másfeles identitás - Beszélgetés Méray Tiborral

Helyünk a világörökségben - Szegedy-Maszák Mihály gondolatai

Ébli Gábor: Integráció és identitás
Magyar művészetbarátok a nagyvilágban


DOKUMENTUMOK

Dokumentumok

Alexander Dubček: A remény hal meg utoljára
Részletek a politikus emlékiratából
- Milan Kundera:
Egy elfelejtett születés - Részlet A függönyből

Wolfram Runkel: Az Állambiztonsági Archívum - ma


VÁROSOK, MŰHELYEK

Kurdi Krisztina: A német Atlantisz - Königsbergtől Kalinyingrádig

Szászi Júlia: A Zsidó Múzeum - Bécs szerves része

Láng Gusztáv: Egy város szellemisége


ÉLETUTAK ÉS MŰVEK

Ujváry Gábor: Amikor a kultúra a politika fölé kerekedett
Gerevich Tibor és a Római Magyar Akadémia

Erdődy János: Kéthly Anna

Kende Péter: Bibó, a rendhagyó egyesítő

Ha minden ember megteszi - Beszélgetés Andorka Rudolffal 1996-ból

Állandó honvágyam volt - Beszélgetés Csicsery-Rónay Istvánnal


ALKOTÓK

Földényi F. László: El Kazovszkijról

Módos Péter: Képek üzenete - Korniss Péter fotói


ÉVFORDULÓK, ESEMÉNYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Gömöri György: 800 éves a Cambridge-i Egyetem

Adamik Lajos: A Traunsee-től a Mekong-deltáig és vissza
Gmundeni nyár, 2008

Balázs-Arth Valéria: Írótábor Magyarkanizsán 2008-ban

Luigi Tassoni: Jón-tengeri napló - Hubay Miklóssal

Farkas János László: Emléktábla dr. Révész Sándornak


Találkozások

Sumary


 

Támogatók:

Európai Utas Alapítvány
Nyomda: Stádium Nyomda Kft.

 

 

Az internetes megjelenést a Magyar
Emberi Jogok Alapítvány biztosítja