Tizenkettedik évfolyam-
2001/3
.
(44. szám)

Aktuális számunk tartalmából :

Tartalom

SOKARCÚ KÖZÉP-EURÓPA

A közép-európai együttműködés lehetőségei és kényszere a harmadik évezredben

Boros Géza: A vízesés Jajcénál

László Ferenc: Bartók példája

Marta Šzelezná:
Franz Kafka Központ Prágában

Grendel Lajos:
A „magyar kártya” Szlovákiában

Mi igenis nyertesei voltunk a XX. századnak
Beszélgetés Rafal Wi´sniewskivel (Tálas Péter)

Gellér Katalin: Gömbön egyensúlyozva
A Velencei Biennáléról…

Nagy András:
A kiskamasz – MittelFest 2001, Cividale

Sümegi György: Föl, Bécsbe!

Haas György: A Bécsi Szimfonikusok száz éve

GONDOLATOK TALÁLKOZÁSA

Schöpflin György:
Globalizáció, Európa, Közép-Európa

Bohumil DoleŠzal:
A Cseh Köztársaság az Európai Unió
ajtaja elôtt.

Emil Brix: Az újragondolt Közép-Európa

Francesco Leoncini:
Európa közepe mint sorsközösség

Wolfgang Petz: Bajorország– Magyarország
Ezer év

TÖRTÉNELEM ÉS NEMZET

Romsics Ignác:
Magyar nemzetiségpolitikai gondolkodók VII.

Papp István:
Pártideológia és nemzeti-nemzetiségi kérdés

Révai József nemzetiségpolitikai írásaiból

Lukács Zs. Tibor:
Önrendelkezési elv és területi stabilitás

Bibó István tanulmányaiból

PÁLYAKÉPEK

Szarka László:
Turóctól Chicagóig
Milan HodŠza közép-európai útja

Ujváry Gábor:
Kulturpolitikus, diplomata és tudományos menedzser 75 éve hunyt el Gragger Róbert

KITEKINTÔ

Havasi Bertalan:
Gyorsjelentés az ifjúságról

Pomogáts Béla:
Kongresszus Jyväskyläban

Lázár Ervin: Az internet ürügyén

Számunk szerzôi

Summary


Archivum

1999.1.szám (34.)

1999.2.szám (35.)

1999.3.szám (36.)

1999.4.szám (37.)

2000.1.szám (38.)

2000.2.szám (39.)

2000.3.szám (40.)

2000.4.szám (41.

2001.1.szám (42.)

2001.2.szám (43.)


Impresszum:

Az európai együttműködés folyóirata
Megjelenik negyedévenként

A szerkesztôbizottság elnöke:
Pomogáts Béla
Fôszerkesztô:
Módos Péter

Számunk szerkesztésében részt vett:
Farkas János László
Jovánovics György művészeti vezetô
Nagy András fômunkatárs
Romsics Ignác fômunkatárs
Szántó Istvánné szerkesztôségi titkár
Újvári Imréné tervezôszerkesztô
Vas János (fotó)
Vujicsics Sztoján fômunkatárs

A szerkesztôség címe:

1023 Budapest,
Frankel Leó út. 49.
Telefon/fax: 326-0109

Az Európai Utas Alapítvány megbízásából kiadja a Budapress Kft.

Felelôs kiadó:
a Budapress Kft. igazgatója

Terjeszti a HELP, a Lapker Rt., a kiadó és alternatív terjesztôk.

Elôfizethetô a szerkesztőségben,
a hírlapkézbesítô postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és a Levél és Hírlapüzletági IgazgatóságonHírlap- elôfizetési és Lapellátási Irodában

(LHI, Budapest VIII., Orczy tér 1. 1900)

közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 11991102-02-02102799 pénzforgalmi jelzôszámára

Egy szám ára: 498 Ft

Elôfizetési díj egy évre:
1400 Ft

Előfizetés külföldről:
Batthyány Kultur-Press Kft.
H–1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

E-mail: batthany@Kultur-press.hu

E lapszám megvalósítását támogatták:

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

nkom.jpg (5973 bytes)

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Külügyminisztérium
Ifjusági és Sportminisztérum

Európai Utas Alapítvány,
Európa Biztosító,

Hungarian Human
Rights Foundation

Révai Nyomda Kft.
1037 Budapest,
Kunigunda útja 68.
ISSN: 0866-272X

Köszönjük támogatóinknak, hogy adójuk 1 százalékát az Európai Utas javára ajánlották fel.

A beérkezett összeget nyomdai költségekre fordítottuk.

Kérjük további segítségüket! Az Európai Utas Alapítvány adószáma:

19622615-1-42

E-mail címünk: europaiutas@inventra.hu

Az Európai Utas
Internet-változatát a
hhrflogo.gif (1619 bytes)
Hungarian Human Rights Foundation
készítette.

E-mail:
hhrf@mail.matav.hu

Copyright©
Európai Utas-2001